Speelplein Kaktus Zemst verhuist deze zomer naar GBS De Waterleest in Eppegem

Vorige jaren organiseerde gemeente Zemst haar speelpleinwerking Kaktus in en rond GBS De Regenboog in Elewijt. Omwille van verschillende redenen werd in overleg met de speelpleinstuurgroep beslist om de speelpleinactiviteiten deze zomer te verhuizen naar GBS De Waterleest in Eppegem.

De ouders van de ingeschreven kinderen werden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

In een open brief aan de gemeente vroeg de speelpleinstuurgroep om de werking deze zomer te verplaatsen naar GBS De Waterleest in Eppegem omwille van de tijdelijke moeilijkere bereikbaarheid van GBS De Regenboog in Elewijt. Redenen voor die moeilijkere bereikbaarheid zijn:

  • enerzijds de onderhoudswerken die Agentschap Wegen en Verkeer uitvoert aan de brug van de Rubenslaan over de E19 waarvoor alle weggebruikers een omleiding moeten volgen
  • anderzijds de aanleg van de fietsstraat Molenveld waarvan de eerste fase loopt van juni tot september en plaatsvindt tussen de inrit van de parking van de school en de Molenbeekstraat. Op de schoolparking kan in die periode niet geparkeerd worden.

Bij de beslissing over de verhuis werd ook de woonplaats van de ingeschreven kinderen en de animatoren die zich kandidaat stelden in overweging genomen. Hieruit bleek dat de verhuis naar Eppegem een minderheid zou treffen, wat de keuze voor Eppegem rechtvaardigt.

Kosteloos annuleren tot en met 17 juni

Mochten er ouders zijn die de inschrijving van hun kind(eren) willen annuleren, dan kan dit kosteloos tot en met maandag 17 juni 2024. Dit kan door een mail te sturen naar jeugd@zemst.be met vermelding van de naam van de ouder, de naam van de kinderen, het reeds betaalde bedrag en de reden van annulering. Er is slechts één annuleringsprocedure per kind per vakantie mogelijk.

Gepubliceerd op woensdag 15 mei 2024 12.40 uur