Site Werken in Eigen Beheer

Update 26-10-2022

Afgelopen maandag 24 oktober 2022 werd het nieuwe gebouw voorlopig opgeleverd.

Dit betekent dat we nu bezig zijn met de verhuis van de oude gebouwen naar het nieuwe gebouw.

Veel tijd hebben we niet meer want 8 november begint de aannemer met het slopen van het oude kantoorgebouw en het achtergelegen magazijn.

Deze afbraakwerken zullen normaalgezien slechts een beperkte hinder veroorzaken voor de buurt.

Update 3-11-2021

De montage van de gevels is beëindigd in juli. In augustus, na het bouwverlof, is men van start gegaan met de rioleringswerken in het gebouw. De binnenmuren op de eerste verdieping zijn ook al gemetst.

In de eerste week van oktober hebben ze de vloerplaat van het gelijkvloers gegoten. Dit heeft wel wat verkeershinder veroorzaakt in de buurt aangezien er de hele dag vrachtwagens met beton moesten aan- en afrijden. En zoals de buurtbewoners allicht ook gemerkt hebben, zijn ze na het gieten van de vloer de hele nacht bezig geweest met het polieren van de betonplaat; bij deze nogmaals onze excuses voor de geluids- en verkeersoverlast die deze werken voor de buurtbewoners veroorzaakt hebben.

Nu zijn ze van start gegaan met het metsen van de binnenmuren van het gelijkvloers, het aanbrengen van de gevelbekleding en binnenkort start de aanleg van de technieken.

Update 12-04-2021

Op de site werd de afgelopen weken volop verder gewerkt aan het nieuwe gebouw. De telescopische kranen en hun zeer bekwame machinisten hebben hun werk gehad om de meterslange en loodzware houten dakspanten op hun plaats te krijgen! Ook aan de achterzijde vlotten de werken goed; daar is men bezig met het plaatsen van de muur- en dakisolatieplaten. Binnenin staan zelfs de trappen er al, inclusief rode of in dit geval paarse lopers.

 

Update 23-02-2021

De montagewerken vorderen goed!

Update 14-01-2020

De aannemer start deze week met de montagewerken van de kolommen, dakplaten en wanden. Hiervoor is er een grote torenkraan geplaatst. Deze montagewerken zouden tegen het bouwverlof moeten afgewerkt zijn. Het hele project zal vermoedelijk in het voorjaar 2022 afgewerkt zijn.

Update 21-12-2020

De eerste muur van het nieuwe gebouw op de werkliedensite staat er!

Update 09-12-2020

Op 15 september 2020 ging men van start met de afbraakwerken van een deel van de gebouwen van het team Werken in eigen beheer. Ondertussen is ook de fundering klaar en begint het nieuwe gebouw al stilaan vorm te krijgen. Voor het eindejaarsbouwverlof zullen er reeds een paar binnenmuren opgetrokken worden en begin volgend jaar gaat de aannemer van start met de opbouw van de prefab buitenschil.


Algemeen

De gemeente Zemst gaat in 2019 van start met de werken aan de nieuwe site voor de technische diensten. Deze site zal het sluitstuk vormen van de eenmaking van de diensten van de gemeente en het OCMW en moet leiden tot een betere dienstverlening naar de inwoners toe. 

Onze technische diensten zitten vandaag verspreid in verschillende gebouwen. Deze huidige loodsen voldoen niet meer aan de geldende brandnormen en wetgeving. Dit maakt dat de onderhouds- en energiekosten hoog oplopen wat niet strookt met de duurzame visie van de gemeente. De huidige ligging van de werkliedensite zorgt momenteel ook voor conflicten aangezien dezelfde in- en uitrit wordt gebruikt voor zowel de werkliedensite als het recyclagepark.

Dit alles maakt de nieuwe werkliedensite dus geen overbodige luxe.

Het nieuwe gebouw zal voldoen aan alle hedendaagse eisen inzake duurzaamheid, energiezuinigheid, brandveiligheid en akoestische isolatie en zal de werkplek worden voor alle gemeentelijke werklieden (de groendienst, de dienst openbare werken, de techniekers, de klusjesdienst van het OCMW, de garagist en de magazijnier). Ook zal al het leidinggevend uitvoerend personeel en het administratieve personeel hier hun onderkomen vinden. We voorzien voor hen nieuwe moderne kleedkamers, sanitair en een refter met keuken en terras. Zo wordt dit gebouw een echt aangename werkomgeving. 

Verder worden er een conciërgewoning, kantoren, een stallingsruimte voor het wagen- en machinepark voorzien alsook een centraal magazijn en centrale werkplaats voor kleine herstellingen met aangepaste ateliers voor de techniekers.

De omgevingsaanleg van het perceel zal ook aangepakt worden. Zo zal deze nieuwe werkplek bijdragen tot de opwaardering van de leefomgeving en wordt de visuele leesbaarheid van het gebouw versterkt waardoor ook de buurtbewoners zullen mee kunnen profiteren van de opwaardering van de werkliedensite.

De huidige gebouwen zullen (deels) in gebruik blijven tijdens de bouw van het nieuwe gebouw waardoor de werking van de dienst Werken in Eigen Beheer gegarandeerd blijft tijdens de werken.