Seniorenadviesraad

De Seniorenadviesraad is een gemeentelijke adviesraad samengesteld uit afgevaardigden van alle seniorenverenigingen en geïnteresseerde inwoners van Zemst. Zij behartigt sinds 1995 alle gemeentelijke kwesties die senioren rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen.

De Seniorenadviesraad heeft als opdracht het bevorderen van een integraal seniorenbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente.

De bevoegdheid van de Seniorenadviesraad is schriftelijk adviezen uitbrengen en bezorgen aan het gemeentebestuur.

Voorzitter
Dhr. Peter Mergits

0496 61 74 99

peter.mergits1@telenet.be