SDG 17: Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

De klimaatverandering treft ons allemaal, maar de ontwikkelingslanden het hardst. Ook Sokone, stedenbandpartner van Zemst, is zich van bewust van de opwarming van de aarde en het rijzen van de zeespiegel door hun kwetsbare positie aan de delta en de toenemende verwoestijning in Senegal. Zemst en Sokone werken daarom samen aan een gemeentelijk beleid rond het duurzaam omspringen van de natuurlijke hulpbronnen en op afvalbeheer. Natuurlijke hulpbronnen zijn elk goed en/of elke dienst die rechtstreeks uit de natuur komt zoals bossen, mineralen, grond, voedsel, water en lucht. Hierbij enkele acties.

Hout wordt in Afrika gebruikt als grondstof voor heel wat zaken zoals meubels, huishoudgerief, prauwen, drijvers voor visnetten en beelden. En ook als energiebron: er wordt vaak gekookt op brandhout of houtskool én dat vormt één van de voornaamste oorzaken van ontbossing. Sokone promoot daarom actief het gebruik van een meer zuinige en dus ecologische stoof bij de bevolking. De introductie van deze verbeterde kachels is ook brandveiliger. De kachels worden ter plaatse aangemaakt met lokale materialen.

Nieuwe bomen aanplanten vormt een belangrijke pijler in het beleid. Sokone gaat 100% voor een ‘groene en fruitige’ identiteit. Met de inrichting van een eigen gemeentelijke boomkwekerij willen ze sneller en meer bomen per jaar aanplanten. In kader van de biodiversiteit en voedselzekerheid focussen ze zich op fruitrassen en oude rassen (mango, citronella, moringa, eucalyptus‚Ķ). De bomen worden geplaatst in een groene gordel rondom de gemeente om te kustlijn te fixeren.

De inwoners van alle naburige dorpen komen op de wekelijkse markt in Sokone samen om te kopen, te verkopen, te ruilen, te discussiëren. Je vindt er lokaal voedsel en handwerk, vee, kleding, kookgerei...en heel wat afval. De tweedehandse afvalwagen die vorig jaar door Zemst werd aangekocht en verscheept, wordt nu onder meer gebruikt om het afval op de markt te verzamelen en mee te nemen naar de stortplaats. Het systeem met de afvalwagen is complementair aan de huis-aan-huisophaling met paard en kar. (foto: copyright gemeente Zemst)

Zwerfafval van het land stroomt via de delta vaak naar zee en is daarmee de belangrijkste oorzaak van de grote hoeveelheden zwerfvuil in de zee. Sokone ligt aan het water van de delta Sine Saloum. De stenen dijkjes die aangelegd worden, houden het afval tegen. Ook dringt het water dankzij de dijkjes tijdens het regenseizoen dieper in de grond en in het regenseizoen spoelt het water én de toplaag van de aarde niet weg. (foto: copyright gemeente Zemst)

Andere acties/beleidsdomeinen in de samenwerking:

  • digitalisering (burgerlijke stand)
  • adressering (benoemen en nummeren van straten en huizen)
  • vorming in leiderschap (raadsleden, jongeren en middenveld)
  • afval (preventie, sorteren, recycleren, composteren)