SDG 16: Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.

Voor deze doelstelling geven wij graag het woord aan PZ Kastze.

Info delen naar de burgers - inzet sociale media

‘Om meer open en bereikbaar te zijn zetten wij steeds meer in op sociale media. Zo worden er Facebookacties (zelfs live) op poten gezet en worden er resultaten van acties en criminaliteitscijfers gedeeld via deze weg. Nu cybercrime in zijn opmars is worden er via deze er via deze weg ook vele tips gegeven om veiliger om te springen met de digitale wereld. Wel wordt er gewaakt over communiceren via de gewone (papieren) weg. Er is nog steeds een generatie aanwezig die minder bereikbaar is via de digitale wereld. De gemeente of de BIN’s (Buurtinformatienetwerk) delen op hun beurt vaak de info via hun kanalen.’

Samenwerking

‘Wij werken nauw samen met de gemeentelijke diensten zoals het team Welzijn, Werken in eigen beheer, Omgeving, … Wel houden wij steeds rekening met het wettelijke aspect, strafrechtelijke info en het beroepsgeheim. Zeker in verband met het OCMW. Het OCMW heeft ook beroepsgeheim over sociale en medische informatie die nuttig kan zijn. De samenwerking is zeer handig en door een informatiewisseling worden er mooie resultaten bekomen die in het voordeel zijn van alle partijen. Qua mobiliteit wordt er samengewerkt met de mobiliteitsambtenaar en de scholen. Zo worden er dodehoeklessen, lessen bij het oversteken, fietsexamens georganiseerd.’