SDG 14: Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen

Sinds 2015 gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen, pesticiden of herbiciden meer op het openbaar domein. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor ons milieu op korte én op lange termijn aangezien deze middelen via de bodem en de oppervlaktewateren in de zeeën en oceanen kunnen terechtkomen. Het vraagt een ander beheer, is niet eenvoudig en met een niet te onderschatten meerkost (meer personeel, meer en speciale machines...). Maar we zijn trots dat we dit kunnen verwezenlijken voor het milieu.

Ingroenen
De straten groenen we stelselmatig in. Ingroenen wil zeggen dat we de kiezelverharding wegnemen en deze vervangen door gazon. Gazon trekt minder onkruid aan dan een verharding, zeker als die weinig wordt gebruikt. Minder onkruid, dus minder pesticiden.

Hete luchtschroeiers
Om de begraafplaatsen en verharde voetwegen pesticidevrij te beheren, worden hete luchtschroeiers en onkruidbranders gebruikt. Daarnaast worden de wegen ook onkruidvrij gehouden door machinale onkruidschoffels.

Nieuwe borstelveegwagen
In mei 2019 kreeg de gemeentelijke groendienst een nieuwe borstelveegwagen voor het vegen van de goten in de dorpskernen. De nieuwe veegwagen helpt in de strijd tegen onkruid. De wagen heeft een zware borstel en een opzuiginstallatie voor een goede en snelle reiniging. De nieuwe veegwagen wordt dagelijks ingezet. Er zijn twee vaste chauffeurs met bijrijder aangesteld en opgeleid om met de veegwagen te rijden. De bijrijder staat in voor het verwijderen van het onkruid op de voetpaden, in de bermen en in moeilijk bereikbare hoekjes langsheen het veegtraject. Zo kan de veegwagen nadien het losgemaakte onkruid mee opzuigen met de rest van het vuil op de weg.