SDG 13: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Nieuw klimaatengagement

De afwisselende periodes van hitte, droogte en overstromingen vertellen ons duidelijk dat het klimaat verandert. De laatste vier jaar waren de warmste ooit. Daar willen wij iets aan doen. Daarom ondertekende Zemst een nieuw Klimaatengagement. Hiermee spreken we onze inzet voor een sterk en doorgedreven klimaatbeleid uit.

Concreet engageert de gemeente zich minder CO2 uit te stoten

  • door energie te besparen,
  • het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen,
  • in te zetten op hernieuwbare energie
  • en door te kiezen voor efficiënte, schone technieken.

Daarnaast levert de gemeente de nodige inspanningen om de effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast, te milderen.

De gemeente wil dit doen in samenwerking met alle burgers, en door ook zelf het goede voorbeeld te geven. Het goede voorbeeld leveren we onder meer al met het leasefietsenproject voor het gemeentepersoneel. Hiermee is het aantal woonwerkritten met de fiets met ongeveer 20% gestegen! (foto: copyright gemeente Zemst)

Of door te kiezen voor elektrische voertuig, en onze daken ter beschikking te stellen voor burgercoöperaties die er zonnepanelen op zullen plaatsen.