SDG 12: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

In alle fases van een overheidsopdracht trachten we milieu-, sociale- en economische criteria te integreren en werken we zo aan meer duurzaamheid.

Drie pijlers van duurzame ontwikkeling:

 1. het beschermen van het leefmilieu en het verminderen van de ecologische voetafdruk van de overheidsconsumptie;
 2. het aanmoedigen van waardig werk, werkvoorwaarden en groene jobs;
 3. het verbeteren van de kwaliteit van de economische groei, de competitiviteit van de bedrijven en de voorwaarden voor mededinging.

Enkele voorbeelden:

 1. Aanleg kunstgrasveld KCVV Elewijt
  Het kunstgrasveld is het allereerste in Zemst dat bestaat uit kurkgranulaat. (i.p.v. rubbergranulaat korreltjes)
  Het ontginnen en de verwerking van kurk zijn van a tot z perfect in harmonie van de natuur: 
  • Kurk is een volledig natuurlijk materiaal afkomstig van de kurkeik.
  • De kurkeik is een traag groeiende boomsoort die tot ongeveer 200 jaar oud kan worden en ze heeft de unieke eigenschap t.o.v. andere boomsoorten uiterst snel te regenereren na de kurkoogst. Het vakkundig verwijderen van de kurkschors van de stam heeft dus geen nadelige invloeden op het voortbestaan van de eik.
  • Er wordt geschat dat de kurkeikbossen wereldwijd zorgen voor een opname van 10 miljoen ton CO2 per jaar. Wanneer een ontkurkte eik start met nieuwe schorsaanmaak zal de eik tot 10 keer zoveel CO2 opnemen uit de lucht. Goed voor onze leefomgeving want zoals iedereen wel weet: gebruiken bomen de C (koolstof) onder de vorm van koolhydraten om te groeien en stoten ze de O2 (zuurstof) af zodat mens en dier kunnen ademen.
  • Bovendien is kurk 100% RECYCLEERBAAR. De centrale gedachte van de ‘cradle to cradle’ filosofie, is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander kurkproduct. Kurk is een natuurlijk product. De kurkinvulling kan volledig zonder kwaliteitsverlies opnieuw gebruikt worden zonder enig restafval. Bij de verwerking tot granulaat, die relatief weinig energie kost, komen geen schadelijke stoffen vrij en er ontstaat geen afval.
 2. Puro koffie, Puro thee en Puro cacao
  De gemeente, het OCMW en de gemeentescholen gebruiken uitsluitend PURO-producten voor de warme dranken.
  Wat is het verhaal achter PURO?
  • PURO = Het pad naar goede koffie. Het laat de juiste voetafdruk achter bij elke stap op het pad naar goede koffie.
  • Boeren coöperatieven krijgen een eerlijke prijs voor hun product met bovenop een premie die ze kunnen herinvesteren.
  • Fair Trade, liefde voor de natuur, koffie geroosterd op zonne-energie, recyclage van biologisch koffieafval en verpakkingen met een tweede leven.
 3. Het onderhoud van onze gewone en elektrische fietsen voor het personeel
  Het onderhoud wordt uitgevoerd door ECOSO, een sociale onderneming in Mechelen.
  ECOSO staat voor ECOlogisch en Sociaal Ondernemen. De vzw creëert en versterkt competenties van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt in een ecologische context. Ze gelooft in diversiteit en inclusie. Via begeleide tewerkstelling kunnen mensen opnieuw gezond worden, hun zelfwaarde hervinden, zich ontplooien en opnieuw participeren in de maatschappij.
 4. Andere voorbeeldjes van duurzame overheidsopdrachten in Zemst:
  • aankoop dienstwagens op elektriciteit of op CNG (aardgas);
  • aankoop fotokopieerpapier;
  • aankoop poetsproducten;
  • poetsen van ramen in gemeentelijke gebouwen
  • ...