SDG 11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

‘De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zullen lokaal zijn, of ze zullen niet zijn.’

Lokale besturen hebben een bijzondere rol te vervullen, want hun actieve betrokkenheid is noodzakelijk voor de realisatie van 65% van de SDG’s. Een daadkrachtige aanpak van globale uitdagingen vereist dus lokale actie en dat erkennen de SDG’s ook uitdrukkelijk. Er werd zelfs een specifieke doelstelling voor lokale besturen opgenomen in de Agenda 2030: SDG 11 rond ‘duurzame steden en gemeenschappen’. In het gemeentelijk meerjarenplan zijn er wel 66 acties gekoppeld aan deze SDG 11.

Dat Zemst niet slecht bezig is, merken we ook in de statistieken.

  1. 95 % woont er graag.
  2. 59 % vindt dat er voldoende openbaar vervoer is.
  3. 85 % is tevreden over de loketvoorzieningen.
  4. 85 % vindt dat er voldoende groen in de buurt is.
  5. 75 % is tevreden over de algemene dienstverlening.

Bron: 2017, Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB.

Meer cijferplezier: https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GM-Zemst.pdf.

Het onthaal van de gemeente (foto: niet volledige ploeg) is het eerste gezicht van de gemeente én dus van de SDG’s, en draagt graag in de bekendmaking ervan haar steentje bij.