SDG 05 : Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

5.1 Een einde maken aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes, overal.

5.5 Verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en voor gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven.

Dit willen we realiseren door:

 1. Deeltijds werken voor iedereen zonder discriminatie van jobs, loon...
  72% van de medewerkers bij gemeente en OCMW Zemst zijn vrouw. 66% onder hen werkt deeltijds, net als 53% van de mannen. Als lokaal bestuur kiezen we ervoor om deeltijds werk toegankelijk te maken voor iedereen, ook voor leidinggevenden.
 2. Evenwicht werk-privé wordt als troef opgenomen in al onze vacatures
  Als werkgever willen we ook uitstralen dat we aandacht hebben voor de afstemming werk en gezin.
 3. Vrouwen in de top van ons bestuur
  Zemst gaat prat op vrouwelijk leiding geven:
  - 69% van de teamco├Ârdinatoren
  - 66% van de leden van het managementteam
  - 42% van het collegebestuur
  zijn VROUWEN
 4. Maar we koesteren onze mannen...
  ... en zeker die in de zorg!