SDG 04 : Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

 1. Levenslang leren: we zetten in op pedagogische studiedagen en opleidingen voor de leerkrachten.
 2. Specifieke methodieken en materialen in de klas
  • Onderwijs op maat: kinderen met een beperking nemen deel aan het reguliere basisonderwijs. Bij een leerling met een visuele beperking maken we gebruik van een beeldscherm en een schuine bank. Of Sprint, dat is voorleessoftware voor kinderen met een motorische- of een taalstoornis zoals dyslexie, dyspraxie, …
   GBS De Waterleest heeft samen met Villa Clementina een ‘nestklasje’ geïnstalleerd op de school. In de nestklas kunnen kleuters met extra zorgnoden terecht. De school krijgt hiervoor hulp van gespecialiseerd personeel: orthopedagoog, kinesist, logopedist, … De kinderen nemen deel aan activiteiten in het gewone klasgebeuren maar kunnen dus altijd terug naar de geborgenheid van de nestklas.
  • Kwaliteitsvol materiaal én infrastructuur zoals digitale schermen en ander ICT-materiaal in de klas, de sportzaal en – hal, de omgeving rond de school (sportvelden en speelterreinen).
  • Co-teaching: 2 leerkrachten geven les aan 1 grote klasgroep om flexibel te kunnen werken met de leerlingen.
  • Sporen- en klasdoorbrekend werken: de kinderen kiezen zelf een niveau om de oefeningen in de klas te doen: zelfstandig (soms met de hulp van filmpjes), met een buddy (medeleerling) of met uitleg van de juf. Ook kan er in groepjes gewerkt worden.
  • Leerkrachten lezen verhalen voor. Belangrijk voor de taalontwikkeling. En door te bewegen bevorderen de leerkrachten de motorische ontwikkeling van de kinderen.
 3. Op een speelweide of tijdens een herfstwandeling, boerderijbezoek, toneelvoorstelling, openluchtklas … leren kinderen op een ervaringsgerichte wijze over de leerstof die ze in de klas gezien hebben.
 4. Kinderen krijgen op school extra ondersteuning bij het maken van hun huiswerk. Huiswerkbegeleiding via het Huis van het Kind wordt georganiseerd op maandag, dinsdag of donderdag na school én wordt aangeboden aan de 8 scholen.