SDG 03 : Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

Geestelijke gezondheid
Toegankelijkheid

Zoals je ziet zijn de openbare wegen niet altijd even toegankelijk voor minder mobiele mensen. Met het platform voor personen met een beperking kijken we naar de knelpunten om van Zemst een meer toegankelijke gemeente te maken. Zo kwamen er alvast parkeerplaatsen voor gehandicapten bij en we namen maatregelen m.b.t. gemeentelijke evenementen. Via een folder – nog in de maak - moedigen we de handelaars aan om ook hun handelszaak aan te passen.

Gezondheidscampagnes

Met het Charter Gezonde Gemeente engageert de gemeente zich om extra in te zetten op gezondheid. Wij werken samen met de Welzijns- en Gezondheidsraad rond mentale gezondheid. En we willen de inwoners aanmoedigen om zich preventief te laten onderzoeken via gratis screenings. Iedere twee jaar komt bijvoorbeeld de Mammobiel langs om zo op een laagdrempelige en toegankelijke manier mensen de kans te geven zich te laten onderzoeken.