SDG 02 : Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

Warme maaltijden aan huis

Je kan als burger in Zemst een beroep doen op de dienst Thuisdiensten van het Team Welzijn wanneer je, -omwille van ziekte, leeftijd of andere beperkingen- problemen hebt met het bereiden van een warme maaltijd. De maaltijden worden in inox schotels warm aan huis geleverd. Er wordt gezorgd voor een gevarieerde maaltijd bestaande uit soep, een hoofdschotel (aardappelen, groenten en vlees of vis) en een dessert.

Dorpsrestaurant

Eten moet iedereen. Maar veel mensen besteden er weinig aandacht aan. Zeker als ze alleen zijn of materiële, fysische, psychische of financiële beperkingen hebben. Samen eten is dan een enorme opstap om die mensen te bereiken en er actief mee aan de slag te gaan. Vele lokale besturen organiseren inmiddels geregeld een dorpsrestaurant.