Scholenwerking

Met de kleuterklas naar de bib

Heel wat kleuters van de derde kleuterklas komen maandelijks boekjes kiezen om in de klas te lezen. Deze boekjes worden uitgeleend op een klaskaart en de juf of meester draagt zorg voor de uitgeleende boekjes.

Met de lagere school naar de bib

In de lagere school komen alle leerlingen regelmatig (om de 2 à 3 weken) boeken ontlenen met de klas. Een introductiebezoek aan de bib afgestemd op leeftijd van de leerlingen, is ook mogelijk.

Praktisch

In het eerste leerjaar worden de boeken uitgeleend op een klaskaart.

Vanaf het derde leerjaar worden de boeken uitgeleend op naam van de leerling.

Kom je met thuis naar de bib, dan moet je rekening houden met het aantal boeken dat je meenam met de klas. Je herkent de boeken die je met de klas ontleende aan de inleverdatum, die ligt veel verder in de toekomst.

Je mag de boeken die je uitleende met de klas binnenbrengen bij een bezoek met thuis. Wal altijd in de vestiging waar je ze uitleende met de klas.

Op het einde van het schooljaar dienen alle boeken, uitgeleend met de klas, ingeleverd worden tijdens het laatste klasbezoek in juni. 

De boeken van de klas moeten altijd binnengebracht worden in de vestiging waar je met de klas komt. Op het einde van het schooljaar, heb je tijd tot einde juni om ze in te leveren, eventueel via de inleverbus.

Indien je in juli nog steeds boeken in je bezit hebt, word je per mail of per brief aangemaand om deze zo snel mogelijk binnen te brengen.