Samenstelling team beleidsplan ORIZ

Het gemeentebestuur gaat een beleidsplan Open Ruimte in Zemst (ORIZ) opmaken.

Met dit beleidsplan wil het bestuur de open ruimte in Zemst uitbreiden en versterken tot één samenhangend geheel. Zo worden op termijn betere natuurverbindingen voor fauna en flora mogelijk, zullen er aangename verbindingen voor de inwoners ontstaan, wordt het toeristisch-recreatief netwerk aantrekkelijker en leveren we een positieve bijdrage aan het milieu.
Voor de opmaak van het plan gaat de gemeente nu eerst op zoek naar een multidisciplinair onderzoeksteam. Het bestuur kan bij die zoektocht rekenen op steun van de Vlaams Bouwmeester. Het aangestelde team zal eerst een open ruimtevisie opmaken, die nadien verder wordt uitgewerkt in een ruimtelijk beleidsplan. Het zal niet enkel bij dit plan blijven, op korte en lange termijn worden ook op het terrein resultaten verwacht. Bij de opmaak van het plan worden initiatiefnemers, innovators, burgers en andere belanghebbenden betrokken.

Gepubliceerd op dinsdag 25 juni 2019 18.25 uur