Samen kiezen we voor meer groen

De resultaten van de bevraging over meer groen in onze gemeente zijn gekend. Drie projectjes werden geselecteerd om op korte termijn uit te voeren.

De lange periode van droogte die we momenteel ervaren toont meer dan ooit aan hoe belangrijk een waterdoorlaatbare bodem is om regenwater te kunnen vasthouden. Zelfs een klein project kan een groot verschil maken. Daarom organiseerden we van 20 mei tot en met 22 juni 2022 een bevraging bij onze inwoners over welke plek in Zemst zou kunnen onthard worden om er groen te plaatsen.

Via ons participatieplatform Zemst aan Zet werden 18 suggesties ingediend. Team Openbare Ruimte evalueerde deze voorstellen en in samenspraak met het college van burgemeester en schepenen werd beslist om 3 projectjes op korte termijn uit te voeren. In de herfst zal een extra groenperk aangelegd worden op het kruispunt Rubenslaan en Damstraat. Later zal de ontharding van de Jaak Lemmenslaan aangepakt worden en de aanplanting van bomen op de parking van GBS De Regenboog. Deze laatste 2 projectjes stonden al op de planning.

Bedankt aan iedereen die een voorstel indiende en zo zijn steentje bijdroeg voor meer groen in Zemst!

Gepubliceerd op dinsdag 6 september 2022 11.02 uur