Rooilijnen en onteigeningen

Een rooilijn is de grens tussen het openbare domein en de privé-eigendommen. Dit heeft als gevolg dat vóór de rooilijn geen nieuwbouw mogelijk is. Voor verbouwing van bestaande gebouwen die getroffen zijn door een rooilijn gelden speciale regels.

De overheid kan gronden verwerven door onteigening om een doel van openbaar nut te realiseren. Het algemeen belang primeert hier boven het particuliere belang. Onteigeningen verlopen via een speciale procedure.

U kan een uittreksel van een rooilijn- of onteigeningsplan opvragen bij team Omgeving of de plannen komen inkijken aan het loket van de afdeling Grondgebied.

Naar gemeentehuis? Enkel voor dringende zaken na afspraak

De gemeentelijke diensten doen er in deze coronaperiode alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Hou er rekening mee dat je niet zomaar het gemeentehuis kan betreden. Om je veilig te kunnen helpen werken wij enkel op afspraak voor dringende zaken.
Check eerst of hetgeen je nodig hebt, online te verkrijgen is via www.zemst.be/eloket.
Indien dit niet het geval is en je dringend iets nodig hebt, kan je voor sommige producten een afspraak maken via de website of via een telefoontje naar het onthaal op het nummer 015 61 88 90. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur.
De meest actuele info over corona kan u vinden via deze link.
Vragen over corona? Mail naar corona@zemst.be.