Rooilijnen en onteigeningen

Een rooilijn is de grens tussen het openbare domein en de privé-eigendommen. Dit heeft als gevolg dat vóór de rooilijn geen nieuwbouw mogelijk is. Voor verbouwing van bestaande gebouwen die getroffen zijn door een rooilijn gelden speciale regels.

De overheid kan gronden verwerven door onteigening om een doel van openbaar nut te realiseren. Het algemeen belang primeert hier boven het particuliere belang. Onteigeningen verlopen via een speciale procedure.

U kan een uittreksel van een rooilijn- of onteigeningsplan opvragen bij team Omgeving of de plannen komen inkijken aan het loket van de afdeling Grondgebied.