Retributiereglement voor het opruimen van sluikstort

Deze retributie is verschuldigd door diegene die de afvalstoffen achtergelaten heeft op daartoe niet-voorziene plaatsen of zijn eventuele opdrachtgever.

De retributie wordt vastgesteld op een uitvoeringskost die gelijk is aan het factuurbedrag van de door de gemeente aangestelde opruimer.