Retributiereglement op het afleveren van een bestuurderspas

In het Taxidecreet van 29 maart 2019 (van kracht vanaf 1 januari 2020) wordt vermeld dat elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt, in het bezit dient te zijn van een bestuurderspas.

Deze bestuurderpas wordt afgeleverd tegen de betaling van een retributie (basisbedrag € 20) en heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.