Retributie voor de uitvoering van werken voor derden

De retributie is verschuldigd door de schadeverwerker voor de prestaties die het gemeentepersoneel levert voor het herstellen van aangerichte schade aan wegenis, voetpaden, verkeersplaten, straatnaamborden, wachthuisjes en dergelijke, voor het opruimen van achtergelaten voorwerpen en afval, voor het ontruimen van het wegdek bij verkeersongevallen enz.