Retributie voor de kosten voor dienstverlening door de gemeentescholen

De retributie is verschuldigd voor de levering van prestaties door de gemeentescholen, die door de ouders vrijblijvend kunnen worden afgenomen.

Het betreft onder andere:

  • voor- en naschoolse opvang;
  • dranken;
  • nieuwjaarsbrieven;
  • turnkledij;
  • abonnementen;
  • foto's.