Retributie op het tijdelijk bewaren van voertuigen

De retributie is verschuldigd door de eigenaar van een in beslag genomen of weggesleept voertuig dat tijdelijk bewaard wordt op het gemeentelijk domein en bedraagt € 0,70 per gestald voertuig per dag.