Resultaten 'Als ik burgemeester was...'

Het gemeentebestuur lanceerde tussen half oktober en half november een laagdrempelig inspraakmoment onder deze noemer. De resultaten geven we hier graag mee.

Onder deze noemer lanceerde het gemeentebestuur tussen half oktober en half november een laagdrempelig inspraakmoment. Laagdrempelig omdat iedereen online kon deelnemen. Laagdrempelig omdat iedereen die gemeentelijke activiteiten bijwoonde, de enquĂȘte ook op papier kon invullen. Bovendien konden bezoekers van het gemeentehuis en van de bib de bevraging invullen.
Door deze aanpak kwam er een groter aantal antwoorden binnen dan verwacht. Strikt statistisch kunnen we de antwoorden niet representatief voor de hele bevolking noemen. Ze zijn immers niet afkomstig van een vooraf zorgvuldig, wetenschappelijk geselecteerde testgroep. Toch geven de cijfers en grafieken hieronder een mooie kijk op wat er leeft bij de inwoners van onze gemeente, geven ze stof tot nadenken en zijn ze voer voor mooie discussies bij de beleidsmakers. Alle resultaten van de bevraging werden bezorgd aan de bestuursploeg van de legislatuur 2019-2025. Het is nu aan hen om hiermee aan de slag te gaan.

Gepubliceerd op woensdag 30 januari 2019 16.37 uur