Renovatiewerken pompstation Zemstsesteenweg

Werken op korte termijn

In de Zemstsesteenweg, ter hoogte van het kruispunt met de Bordekensstraat, ligt een pompstation dat zorgt voor het transporteren van afvalwater van +- 50 woningen.

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van dit pompstation maar de vervanging van de bestaande pompen is noodzakelijk. Om te voorkomen dat er door het uitvallen van de pompen gemengd afvalwater in de Barebeek geloosd wordt dienen er renovatiewerken uitgevoerd te worden aan het pompstation.

De werken starten op maandag 20 juni 2022 en duren vermoedelijk 7 dagen.

Doorgaand verkeer blijft alternerend mogelijk op de Zemstsesteenweg. 
Voor de Bordekensstraat wordt een omleiding voorzien.

Rioleringswerken op lange termijn

Aan de even zijde van de straat ligt er een gemengde afvalwaterleiding die rechtstreeks loost in de Barebeek. Op lange termijn (2027) zal deze bestaande riolering omgevormd worden tot een regenwaterafvoer riolering naar de Barebeek en dient er een nieuwe vuilwaterafvoer riolering aangelegd te worden richting de Tervuursesteenweg. Dit project is nog niet opgenomen op het subsidiëringsprogramma van de Vlaamse Overheid.