Reglement tijdelijke tentoonstellingsmogelijkheden bib

Voor wie?

Lokale kunstenaars woonachtig in Zemst die tijdelijk een beperkte selectie van hun werken in de bib willen tentoonstellen.

Voorwaarden

  • De kunstenaar moet zelf een verzekering afsluiten voor de werken die worden tentoongesteld.
  • De werken kunnen over een periode van maximum 4 maanden tentoongesteld worden.
  • Het plaatsen of ophangen van het kunstwerk gebeurt door de kunstenaar zelf.
  • Er is geen mogelijkheid om elders werken te hangen, dan op de voorziene ruimte.
  • De kunstenaar zorgt zelf voor het vervoer van de kunstwerken.

Procedure

De aanvragen om kunstwerken tentoon te stellen overeenkomstig het reglement moet gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, De Griet 1 in 1980 Zemst of bezorg het dossier digitaal via cultuur@zemst.be.

Het aanvraagdossier bevat minstens de gegevens van de kunstenaar, de aanvraagperiode, het aantal kunstwerken, de afmetingen van de kunstwerken en enkele foto’s.

Regelgeving

Je vindt het reglement tijdelijke tentoonstellingsmogelijkheden voor lokale kunstenaars in de bibliotheek onderaan terug.