Reglement investeringssubsidie verenigingen: extra steun mogelijk!

De gemeenteraad keurde het vernieuwde reglement Investeringssubsidie aan erkende verenigingen goed.

Het gemeentebestuur wil inzetten op kwaliteitsvolle vrijetijdsinfrastructuur. Het verleent hiervoor – binnen de perken van de voorziene kredieten – investeringssubsidies aan erkende jeugd-, culturele en sportverenigingen. De voorwaarden tot het bekomen van een investeringssubsidie werden geactualiseerd. Zo werd o.a. het plafond opgetrokken van € 100 000 naar € 200 000 binnen een periode van 5 jaar (was 7 jaar). De aannemingskosten moeten minimaal € 10 000 bedragen (was € 6 000). Aanvragen voor de investeringssubsidie kunnen schriftelijk of digitaal worden gedaan. Meer uitleg over deze en nog meer aanpassingen, krijgen verenigingen bij team Vrije Tijd via mail naar vt@zemst.be of hier.
Het reglement en aanvraagformulier kan je in papieren versie krijgen bij de onthaalbalie in het gemeentehuis, of digitaal via mail aan team Vrije Tijd en op www.zemst.be.

Gepubliceerd op dinsdag 25 juni 2019 18.22 uur