Raad voor maatschappelijk welzijn

De gemeenteraadsleden zijn van rechtswege ook de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert net zoals de gemeenteraad telkens op donderdag 1 keer per maand (behalve in juli en augustus).

De zittingen van de raad voor maatschappelijk welzijn sluiten aan op de zittingen van de gemeenteraad en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Ook deze vergaderingen zijn openbaar. Op de website kan je een week voor de zitting de agenda raadplegen. Als de raad voor maatschappelijk welzijn het verslag van een voorgaande zitting goedkeurt, kan je deze hieronder raadplegen.


Zetelverdeling

Op basis van de verkiezingsresultaten van 2018 ziet de zetelverdeling er als volgt uit:

  • N-VA: 8 leden
  • VLAM: 4 leden
  • GROEN: 2 leden
  • VOORUIT: 1 lid
  • CD&V: 9 leden
  • OPEN VLD: 2 leden
  • VLAAMS BELANG: 1 lid

Samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn

 

Agenda, beslissingen en notulen

De agenda, beslissingen en notulen van de raad voor maatschappelijk Welzijn kan je online raadplegen.

Agenda's en besluitenlijsten

Notulen

Audioverslag

Je kan van elke vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn achteraf een audioverslag van de zitting beluisteren.

Beluister het audioverslag