Quarantaine vs. isolatie

Quarantaine en isolement zijn cruciaal om de epidemie onder controle te krijgen. Wat het verschil is, en wat het precies inhoudt, lees je hier.
Quarantaine

Iemand die niet ziek is, maar een hoogrisicocontact heeft gehad met iemand die wel besmet is met het coronavirus, moet in quarantaine. Die persoon moet zich gedurende tien dagen preventief afzonderen. U begint te tellen vanaf het laatste contact met de besmette persoon.

Er is sprake van een hoogrisicocontact wanneer mensen langer dan 15 minuten op minder dan anderhalve meter afstand van elkaar zijn geweest, en geen mondmasker droegen. Die 15 minuten moeten niet aaneensluitend zijn, het kan ook gaan over driemaal vijf minuten verspreid over een volledige dag. Wanneer beide personen wél op een correcte manier een mondmasker droegen, is er sprake van een laagrisicocontact.

Quarantaine duurt tien dagen, omdat de meeste mensen die besmet zijn, binnen de tien dagen ziek worden. Het kan echter tot veertien dagen duren vooraleer iemand ziek wordt na een besmetting, maar de meeste mensen krijgen symptomen vijf à zes dagen na de blootstelling. Het wordt aangeraden om in de vier dagen na de tiendaagse quarantaine extra voorzichtig te zijn.

De meeste mensen weten niet precies wie hen besmet heeft, omdat het virus de eerste 24 tot 48 uur wordt uitgescheiden. Dat is dus meestal voor de eerste symptomen optreden. Een test doen direct na een hoogrisicocontact heeft weinig zin, omdat er dan nog te weinig virus in de neus zit om het te kunnen detecteren. Het is dus belangrijk om voor de eerste symptomen optreden in quarantaine te gaan, om de infectieketting te breken. Quarantaine is essentieel om de epidemie te bestrijden.

Wie een buitenlandse reis heeft ondernomen, moet in sommige gevallen in quarantaine. Wie uit een rode zone terugkomt of een risicovolle activiteit heeft ondernomen, kan de boodschap krijgen om in quarantaine te gaan.

Wat met huisgenoten en gezinsleden?

Enkel de persoon die een hoogrisicocontact had, moet in quarantaine. Dan geldt de afzondering dus niet voor huisgenoten en familieleden. Als iemand van uw huisgenoten zelf ziek is, moeten alle andere huisgenoten wél in quarantaine.

Hoe ziet quarantaine eruit?

Wie in quarantaine gaat, moet zo veel mogelijk thuisblijven. Enkel essentiële zaken, zoals een bezoek aan de arts, apotheker of winkel voor levensmiddelen, zijn toegestaan. Het mondmasker wordt aangeraden, zelfs bij contact met huisgenoten. Bij iemand op bezoek gaan of bezoek ontvangen is niet toegelaten. De lichaamstemperatuur moet tweemaal per dag worden gemeten, het huis moet goed worden verlucht en alles wat u dagelijks aanraakt, zoals deurklinken, schakelaars en toiletbrillen, moet goed worden gepoetst. Probeer ook zo veel mogelijk andere spullen te gebruiken, zoals bijvoorbeeld handdoeken, lakens en borden.

Probeer op een ander moment dan uw huisgenoten te eten, en gebruik in de mate van het mogelijke een andere badkamer en toilet.

Isolatie

Patiënten die besmet zijn met corona, of ze nu symptomen hebben of niet, moeten zeven dagen in isolatie gaan. Die termijn kan worden verlengd als de symptomen nog onvoldoende verminderd zijn.

De zeven dagen beginnen te tellen vanaf de eerste dag dat de symptomen merkbaar zijn, of als er geen symptomen zijn, vanaf de dag van de positieve test. Na zeven dagen mag u het huis verlaten, op voorwaarde dat de koorts al minstens drie dagen weg is, en er een verbetering is van de ademhalingssymptomen. Als dat niet het geval is, moet de isolatie verlengd worden.

De regels van quarantaine gelden ook voor isolatie, maar strenger. Kom niet buiten, laat uw boodschappen door iemand anders doen, tenzij het echt niet kan. Als u naar de dokter moet, laat dan op voorhand weten dat u besmet bent.

Wat met huisgenoten en gezinsleden?

Vermijd contact met huisgenoten zo veel mogelijk, en verlucht het huis. Draag ook een mondmasker als u in contact komt met huisgenoten en gezinsleden. Wie samenleeft met kwetsbare personen, laat die best gedurende een week ergens anders verblijven.

Opgelet, als een persoon in isolatie gaat, moeten de huisgenoten allemaal in quarantaine. Al het contact moet zo veel mogelijk vermeden worden. Omdat volledige isolatie van mensen onder hetzelfde dak vaak niet mogelijk is, moeten de huisgenoten niet alleen de periode van isolatie in quarantaine, maar daarna ook de gewone quarantaineperiode doorlopen.

Aangezien huisgenoten tot de zevende dag van de isolatie besmet kunnen worden, moet er vanaf die dag nog tien dagen worden bijgeteld. Huisgenoten moeten dus in totaal zeventien dagen in quarantaine blijven. Dat vraagt een grote inspanning, maar zo kan iedereen bijdragen om het virus te verslaan.

Gepubliceerd op donderdag 12 november 2020 16.48 uur

Naar gemeentehuis? Enkel voor dringende zaken na afspraak

De gemeentelijke diensten doen er in deze coronaperiode alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Hou er rekening mee dat je niet zomaar het gemeentehuis kan betreden. Om je veilig te kunnen helpen werken wij enkel op afspraak voor dringende zaken.
Check eerst of hetgeen je nodig hebt, online te verkrijgen is via www.zemst.be/eloket.
Indien dit niet het geval is en je dringend iets nodig hebt, kan je voor sommige producten een afspraak maken via de website of via een telefoontje naar het onthaal op het nummer 015 61 88 90. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur.
De meest actuele info over corona kan u vinden via deze link.
Vragen over corona? Mail naar corona@zemst.be.