Psychosociale hulpverlening

Je kan bij de sociale dienst ook terecht voor niet-financiële zaken. Bij een verslavingsproblematiek, moeilijkheden bij een echtscheiding, relatieproblemen, ... kan een maatschappelijk werker je bijstaan met psychosociale hulp.

Een luisterend oor, een doorverwijzing, nuttige tips,... rond welk probleem dan ook.