Projectvoorstel voor meer participatie in Zemst

Het gemeentebestuur heeft een projectvoorstel ingediend voor meer participatie in Zemst. Als dit project wordt weerhouden, wordt gemeente Zemst begeleid door VVSG en participatiespecialist Levuur tijdens het volledige traject.

De huidige meerderheid wil inzetten op participatie en wil daar ook de gemeenteraad bij betrekken. Daarom werkte het bestuur een projectvoorstel voor de opstart van wijkraden uit. Bij deze wijkraden zouden ge├»nteresseerde en geëngageerde inwoners met enkele afgevaardigden van de gemeenteraad kunnen nadenken over vooraf vastgelegde problemen en samen oplossingen zoeken. Deze manier van werken moet een informatiestroom van de basis (inwoners) naar de top (gemeentebestuur) en zorgen voor een breder draagvlak voor later door schepencollege en gemeenteraad genomen beslissingen.

Het projectvoorstel werd op maandag 18 maart 2019 ingediend bij de Vlaamse Overheid. Het is nu afwachten of het weerhouden wordt voor de begeleiding door participatiespecialist Levuur.

Gepubliceerd op dinsdag 19 maart 2019 16.03 uur