Projectsubsidie jeugdinitiatieven

De gemeente voorziet een projectsubsidie voor jeugdinitiatieven. Op deze manier wil de gemeente jongeren stimuleren om in de gemeente jeugdinitiatieven te nemen. 

Voor wie?

 • De subsidie kan aangevraagd worden door:
  • ofwel een groep jongeren en/of volwassenen die zich in occasioneel verband rond dit project organiseren;
  • ofwel een samenwerkingsverband van verenigingen die erkend en/of gesubsidieerd worden door het gemeentebestuur;
  • ofwel een vereniging die erkend is door het gemeentebestuur; indien het project duidelijk de eigen werking overstijgt.

Voorwaarden

 • Als een project wordt beschouwd:
  • Een in tijd en ruimte beperkt initiatief, dat zich afspeelt binnen een tijdspanne van maximaal 1 jaar;
  • Een initiatief dat zich bij voorkeur afspeelt binnen de gemeentegrenzen;
  • Bij voorkeur worden jongeren bereikt van verschillende deelgemeenten;
  • Het project richt zich naar kinderen en jongeren:
   • duidelijk en exclusief naar een doelgroep die zich in duidelijke meerderheid bevindt in de leeftijdsgroep van 3 tot 25 jaar;
   • deze doelgroep moet duidelijk bestaan uit inwoners van de gemeente.
 • De doelstelling, het onderwerp en de methode getuigen duidelijk van een toegevoegde waarde:
  • Ze vormen een duidelijke meerwaarde voor het Zemstse jeugdbeleid (voor de Zemstse jeugd en/of het Zemstse jeugdwerk);
  • Ze sluiten duidelijk aan op de leefwereld van de beoogde kinderen en / of jongeren;
  • De organisatie van het project houdt een aanwijsbaar financieel risico in en heeft geen winstoogmerk.

Procedure

 • De aanvraag voor de subsidie gebeurt als volgt:
  • ten minste 2 maanden voor de aanvang van het project;
  • op speciale formulieren verkrijgbaar bij team Vrije Tijd-Jeugd;
  • via een brief gericht aan de gemeentelijke Jeugdraad, p.a. team Vrije Tijd-Jeugd, De Griet 1 in 1980 Zemst;
  • eenzelfde of soortgelijk project kan maximaal vijf opeenvolgende jaren gesubsidieerd worden.

Regelgeving

 • Het reglement voor de aanvraag van een projectsubsidie voor jeugdinitiatieven vind je onderaan.