Projectsubsidie jeugdinitiatieven

De gemeente voorziet een projectsubsidie voor jeugdinitiatieven. Op deze manier wil de gemeente jongeren stimuleren om in de gemeente jeugdinitiatieven te nemen. 

Voor wie?

 • De subsidie kan aangevraagd worden door:
  • ofwel een groep jongeren en/of volwassenen die zich in occasioneel verband rond dit project organiseren;
  • ofwel een samenwerkingsverband van verenigingen die erkend en/of gesubsidieerd worden door het gemeentebestuur;
  • ofwel een vereniging die erkend is door het gemeentebestuur; indien het project duidelijk de eigen werking overstijgt.

Voorwaarden

 • Als een project wordt beschouwd:
  • Een in tijd en ruimte beperkt initiatief, dat zich afspeelt binnen een tijdspanne van maximaal 1 jaar;
  • Een initiatief dat zich bij voorkeur afspeelt binnen de gemeentegrenzen;
  • Bij voorkeur worden jongeren bereikt van verschillende deelgemeenten;
  • Het project richt zich naar kinderen en jongeren:
   • duidelijk en exclusief naar een doelgroep die zich in duidelijke meerderheid bevindt in de leeftijdsgroep van 3 tot 25 jaar;
   • deze doelgroep moet duidelijk bestaan uit inwoners van de gemeente.
 • De doelstelling, het onderwerp en de methode getuigen duidelijk van een toegevoegde waarde:
  • Ze vormen een duidelijke meerwaarde voor het Zemstse jeugdbeleid (voor de Zemstse jeugd en/of het Zemstse jeugdwerk);
  • Ze sluiten duidelijk aan op de leefwereld van de beoogde kinderen en / of jongeren;
  • De organisatie van het project houdt een aanwijsbaar financieel risico in en heeft geen winstoogmerk.

Procedure

 • De aanvraag voor de subsidie gebeurt als volgt:
  • ten minste 2 maanden voor de aanvang van het project;
  • op speciale formulieren verkrijgbaar bij team Vrije Tijd-Jeugd;
  • via een brief gericht aan de gemeentelijke Jeugdraad, p.a. team Vrije Tijd-Jeugd, De Griet 1 in 1980 Zemst;
  • eenzelfde of soortgelijk project kan maximaal vijf opeenvolgende jaren gesubsidieerd worden.

Regelgeving

 • Het reglement voor de aanvraag van een projectsubsidie voor jeugdinitiatieven vind je onderaan. 

We zijn er voor jou!

We doen er in deze coronaperiode alles aan om je zo goed mogelijk te helpen. Momenteel werken we nog steeds op afspraak. Bekijk op deze pagina de huidige openingsregeling.

Op de hoogte blijven van het gemeentelijk nieuws? Schrijf je hier in voor onze wekelijkse digitale nieuwsbrief H@llo Zemst. Een overzicht van de berichten vind je op deze pagina.

Onze corona-informatie vind je in de corona update. Vragen kun je doorsturen naar corona@zemst.be. Informatie over het vaccinatiecentrum vind je op deze pagina.