Project Vredelaan

Fase voorbespreking afgerond

Op 25 mei werden er gesprekstafels georganiseerd voor de bewoners van de Vredelaan waarbij enkele scenario's zijn toegelicht.

Op 7 november werden de bewoners van de Heidestraat en Stationslaan uitgenodigd.

Het gemeentebestuur heeft alle informatie en bedenkingen van de bewoners en deskundigen in overweging genomen en heeft hieruit enkele conclusies kunnen trekken. Op 6 februari werden de betrokken bewoners uitgenodigd op een nieuwe infosessie. Hier werd toegelicht voor welk project in de Vredelaan het gemeentebestuur een voorkeur heeft en waarom. 
De presentatie is terug te vinden in bijlage.

Fase voorontwerp

Het studiebureau onderzoekt momenteel de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de straat. Daarbij is het van belang om de nodige aandacht te besteden aan het opvangen van het regenwater. Daarom werden er infiltratiemetingen uitgevoerd, de resultaten zijn nodig voor de uitwerking van het rioleringsontwerp. Het voorontwerp is in opmaak.

We proberen je in het najaar te informeren over de voorontwerpplannen.

Heb je na het doornemen van deze info nog een vraag of een opmerking?
Gebruik dan onze online meldingstool