Project Vredelaan

Fase voorbespreking afgerond

In 2022 organiseerden we gesprekstafels met de bewoners van de Vredelaan cm de
mogelijke scenario's voor de toekomstige wegenwerken te bekijken. Later deden we
hetzelfde met de bewoners van de Heidestraat en Stationslaan. Na al deze informatie
samen te leggen kwamen we tot een aantal conclusies die we in februari 2023 tijdens een
infosessie toelichtten. De presentatie is terug te vinden in bijlage.

Fase voorontwerp

In april 2023 startte het studiebureau met het voorontwerp voor zowel de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel als de weginrichting van de Vredelaan. Er werden infiltratiemetingen uitgevoerd en de resultaten zijn verwerkt in het rioleringsontwerp. 

Op 16 april vond een infomoment plaats voor de Vredelaan en omliggende straten. Er werd een algemene toelichting gehouden over het voorontwerp. Daarna konden de bewoners kennismaken met het voorontwerpplan voor zijn specifieke situatie. 

De presentatie van de infoavond en de voorontwerpplannen zijn terug te vinden in bijlage.

De feedback van het infomoment wordt momenteel verwerkt.

Heb je na het doornemen van deze info nog een vraag of een opmerking?
Gebruik dan onze online meldingstool