Project Vinnestraat

Inleiding

Voor het waterlichaam Barebeek heeft de gemeente Zemst nog een extra rioleringsproject op de planning staan. Eén van de concrete actiepunten binnen het Integraal project Barebeek is de aanleg van riolering in de Vinnestraat. Bovendien is het aansluiten van de Vinnestraat op het rioleringsstelsel ook opgenomen als één van de actiepunten in het hemelwater- en droogteplan.

Studiebureau aangesteld

Dit rioleringsproject draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. In Vlaanderen neemt een gemiddeld rioleringsproject 7 à 8 jaar in beslag voordat het volledig gerealiseerd is.
De ambitie is om de riolering in de Vinnestraat versneld te voltooien tegen 2027. Dat lijkt nog ver weg maar de voorbereidingen voor dit project zijn in volle gang.

Ondertussen stelden we landmeters- en studiebureau Van Opstal aan om het rioleringsproject te ontwerpen en coördineren.

Fase voorontwerp

Een volgende stap in het project is het opmeten van de bestaande toestand en het opmaken van een voorontwerp. De opmeting van de bestaande toestand is ingepland op 15 en 16 mei. Wil je graag iets kwijt voordat we starten aan het ontwerp van de straat? Laat het ons weten via de vrijblijvende vragenlijst.

Het is de bedoeling dit voorontwerpplan tegen eind 2024 te finaliseren. Eens dat er is, zal er een infovergadering georganiseerd worden voor de bewoners.

Heb je na het doornemen van deze info nog een vraag of een opmerking?
Gebruik dan onze online meldingstool