Project uitbreiding Zenneblokweg 23-25 (verkaveling)

In de Zenneblokweg in Eppegem start aannemer Timmermans op 5 oktober 2021 met de uitbreiding van de riolering en wegenis voor de ontsluiting van twee toekomstige bouwloten Zenneblokweg 23 en 25.

De werken zouden tegen het einde van het dit jaar moeten afgewerkt zijn.

Wat gebeurt er?

In de Zenneblokweg, voorbij huisnummer 21, werd door een verkavelaar een omgevingsvergunning bekomen voor de realisatie van 2 woningen. Voor deze verkaveling is de uitbreiding van riolering en wegenis noodzakelijk. De werken worden uitgevoerd door aannemer Timmermans BVBA uit Dilbeek. Ook de diverse nutmaatschappijen dienen hun leidingen uit te breiden.

Is er hinder?

Vermits de werken helemaal achteraan in de doodlopende straat gebeuren, zal de hinder beperkt zijn. Tussen 7 en 18 uur werkt de aannemer en kan er stof-, geluidshinder ontstaan. Ook zal er dan werfvervoer zijn. De plaatselijke bewoners worden door de aannemer zelf op de hoogte gebracht van mogelijke hinder en kunnen steeds met hem contact opnemen.

Waar kan ik terecht bij vragen of eventuele problemen of klachten?

Bij problemen is de werfleider van de aannemer ter plaatse jouw eerste aanspreekpunt. Hij beschikt steeds over de meest correcte informatie.

Werd jouw probleem niet opgelost of zit je nog met een andere of een onbeantwoorde vraag? Plaats dan een melding op onze website via www.zemst.be/melden. Is het dringend? Dan kan je elke werkdag tussen 9 en 16 uur telefonisch terecht bij team Infrastructuur op het nummer 015 61 71 37.

Het bouwteam

Gemeente Zemst – De Griet 1 – Team Infrastructuur (015 62 71 37 / infrastructuur@zemst.be)

Studiebureau en toezicht: Buro Van Eyken – Brusselsesteenweg 180 in 1980 Zemst – (015/61 09 69 / info@vaneyken.be)

Aannemer: Timmermans BVBA, Elegemstraat 94 in 1700 Dilbeek (02 466 40 41 / timmermansbvba@skynet.be)