Project uitbreiding VK Witloofstraat

In de Witloofstraat werd door een verkavelaar een verkavelingsvergunning bekomen voor de realisatie van 2 woningen. Voor deze verkaveling is de uitbreiding van riolering en wegenis noodzakelijk. De werken worden uitgevoerd door aannemer Hertsens uit Zwijndrecht.

Hoelang duren de werken ?

In januari zullen de verschillende nutsmaatschappijen voorbereidende werken uitvoeren.

De effectieve werken starten op 1 februari 2021 en zullen enkele maanden in beslag nemen.
Er zijn 60 werkdagen voorzien. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan steeds wijzigen.

Waar kan ik terecht bij vragen of eventuele problemen of klachten?

Bij problemen is de werfleider ter plaatse jouw eerste aanspreekpunt. Hij beschikt steeds over de meest correcte informatie.

Werd jouw probleem niet opgelost of zit je nog met een onbeantwoorde vraag? Plaats dan een melding op onze website. 

Nutsmaatschappijen

Heb je een probleem met gas, elektriciteit, water, internet of telefoon, contacteer dan de desbetreffende firma:

  Eandis - Storingen: T 078 35 35 00

Gasreuk: T 0800 65 065

  De Watergroep - Storingen:

T 02 238 96 99

  Proximus (Belgacom) -

Storingen:

T 0800 22 800 (telefoon)

T 0800 22 312 (ADSL)

  Telenet - Storingen:

T 015 66 66 66

 

Naar gemeentehuis? Enkel voor dringende zaken na afspraak

De gemeentelijke diensten doen er in deze coronaperiode alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Hou er rekening mee dat je niet zomaar het gemeentehuis kan betreden. Om je veilig te kunnen helpen werken wij enkel op afspraak voor dringende zaken.
Check eerst of hetgeen je nodig hebt, online te verkrijgen is via www.zemst.be/eloket.
Indien dit niet het geval is en je dringend iets nodig hebt, kan je voor sommige producten een afspraak maken via de website of via een telefoontje naar het onthaal op het nummer 015 61 88 90. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur.
De meest actuele info over corona kan u vinden via deze link.
Vragen over corona? Mail naar corona@zemst.be.