Project Tervuursesteenweg fase 3

Inleiding

Gemeente Zemst wil sterk inzetten op een verkeersleefbare gemeente. Eén van de krachtlijnen van dat beleid is de realisatie van een fijnmazig netwerk voor fietsers en voetgangers. De herinrichting van de Tervuursesteenweg maakt deel uit van dit investeringsbeleid.

Ook Aquafin en Stad Mechelen (grens midden rijweg) maken deel uit van dit project.

Aquafin legt een gescheiden rioleringsstelsel aan waarbij afvalwater en regenwater gescheiden afgevoerd worden.

Fase voorontwerp

Samen met studiebureau Tractebel, Aquafin en Stad Mechelen organiseerden we op 22 november een infomarkt waar de inrichtingsprincipes werden toegelicht. Aansluitend konden de bewoners van de Tervuursesteenweg kennis maken met de voorontwerpplannen. 

De presentatie en de voorontwerpplannen zijn terug te vinden in bijlage. 

Alle suggesties en bevindingen van de langswoners van Tervuursesteenweg Zemst zijn verzameld. Het studiebureau onderzoekt hoe de te onderzoeken opmerkingen concreet in het ontwerpplan kunnen verwerkt worden. De verwerking ervan in de ontwerpplannen zal nog even duren. De ontwerpplannen worden gepresenteerd via een volgende infovergadering.

Gemeente Zemst wenst de bewoners nogmaals te bedanken voor hun inbreng. Het was een hele klus om alle suggesties te onderzoeken. Dankzij jullie inbreng kan het ontwerp nu verder verfijnd worden.

Fase ontwerp

Het studiebureau verwerkt momenteel de ontwerpplannen.

Heb je na het doornemen van deze info nog een vraag of een opmerking?
Gebruik dan onze online meldingstool