Project Molenveld

Laatste info

De omgevingsvergunning voor de werken is goedgekeurd.

De voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen zijn lopende:

 Aannemer Maes – Raemdonck:

  • De nieuwe waterleiding is gekoppeld en alle huisaansluitingen zijn vernieuwd;
  • Vrijdag 17/11 of maandag 20/11 starten ze de herstelling van de bestrating. 

 Aannemer Besix:

  • Aanleg Fiberklaar is afgerond, enkel tussen huisnr 14 en huisnr 20 dient er nog een stuk aangelegd te worden; 
  • De laatste herstellingen van de bestrating zijn lopende. 

  Aannemer Thobo:

  • Zij starten maandag 20/11 met de aanleg van de aansluitkabels.

OPGELET: de doorstroming in Molenveld tussen Dynastiestraat en Molenbeekstraat zal verhinderd worden door de werken van de nutsmaatschappijen.

Gelieve stapvoets te rijden bij het naderen van de werken. Het einde van de nutswerken is voorzien tegen eind 2023.

Je kan je inschrijven op onze nieuwsbrief via deze link

Inleiding

Om de schoolomgeving van De Regenboog te beveiligen, wordt Molenveld fietsstraat van Dynastiestraat tot Molenbeekstraat. Het college besliste in 2021 om de opdracht van studiebureau Meso uit te breiden met het opstellen van een subsidiedossier tot het bekomen van een subsidie voor de fietsstraat.

Fase voorontwerp afgerond

Op de infovergadering van 14 juni 2022 is het voorontwerp voorgelegd aan de bewoners en de school. De presentatie en een lijst van vragen en antwoorden zijn terug te vinden in bijlage.

Fase ontwerp afgerond

Op de infovergadering van 18 oktober 2022 is het ontwerp voorgelegd aan de bewoners en de school. De presentatie is terug te vinden in bijlage. 

Fase aanbesteding

Het ontwerpplan is verfijnd na de laatste infoavond in 2022 en is terug te vinden in bijlage.
De procedure voor het aanstellen van een aannemer, die de wegenwerken zal uitvoeren, is lopende. Deze werken volgen aansluitend op de nutswerken. Een infovergadering volgt nog.

Heb je na het doornemen van deze info nog een vraag of een opmerking?
Gebruik dan onze online meldingstool