Project Molenveld

Het college besliste in 2021 om de opdracht van studiebureau Meso uit te breiden met het opstellen van een subsidiedossier tot het bekomen van een subsidie voor de fietsstraat in het kader van de herinrichtingswerken in Molenveld.

Op de infovergadering van 14 juni is het voorontwerp voorgelegd aan de bewoners en de school.
De plannen en presentatie zijn terug te vinden in bijlage.

Kon je als bewoner niet aanwezig zijn?
Vragen of opmerkingen kan je nog indienen tot 26 juni via onze online meldingstool

Vraag en antwoord (deze lijst wordt nog aangevuld na 27-06)

  1. Kan de bus parking, in afwachting van de uitvoering van de werken, al worden weggenomen? antwoord: De witte belijning is zwart gemaakt en het verkeersbord is weggenomen. Hierdoor kan er voortaan geparkeerd worden op deze zone door de bewoners.
  2. Kunnen er laadpalen voorzien worden in het ontwerp? antwoord: We nemen deze vraag mee op bij de contactvergadering met de nutsmaatschappijen om deze te voorzien in het ontwerp.