Project Linterpoortenlaan e.a.

Projectzone

Linterpoortenlaan vanaf Armstraat tot Kasteel Linterpoorten – Leopoldstraat -Bautelareweg - Kluisweg - Armstraat.

 

Doel van de werken

Met dit project willen we ondanks de toenemende mobiliteit de verkeersleefbaarheid verbeteren. We investeren in veilige fietsinfrastructuur en gelijktijdig verbeteren we de waterzuiveringsgraad van grachten, beken en rivieren door het afvalwater te scheiden van het regenwater. Overwelfde of gedempte grachten worden in ere hersteld. Hiermee versterken we ons groen-blauwe netwerk.

Voor dit dossier ontvangen we subsidies van de Vlaamse Milieu Maatschappij voor het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel en het aanleggen van baangrachten.

  

Nieuws

Na de infovergadering in juli vorig jaar ontvingen we heel wat reacties (42!). Mede door die inbreng trachten we te komen tot een projectvoorstel waar iedereen zich in kan vinden. Via een nieuwsbrief zijn de bewoners geïnformeerd van een stand van zaken. 

Verdere stappen

Het studiebureau verwerkt de gevraagde aanpassingen tegen eind mei 2022.

De aangepaste plannen zullen getoond worden tijdens een inlooptentoonstelling die we voorzien voor de zomervakantie.

Vragen of opmerkingen? Gebruik het contactformulier op de website:  www.zemst.be/form-Vragen-over-wegenwerken.