Project Linterpoortenlaan e.a.

De gemeente plant riolerings- en wegenwerken in de Linterpoortenlaan, Leopoldstraat, Armstraat, Kluisweg en Bautelareweg.

Momenteel zijn de wegenisontwerpplannen in opmaak.