Project Leefbuurten

Het gemeentebestuur van Zemst wil werk maken van fijne leefbuurten. Voor iedere deelgemeente wordt een verkeersleefbaarheidsplan opgemaakt. De ontwerpprincipes die daaruit volgen - zoals bijvoorbeeld uitgebreide zones 30 of een fijnmazig fietsnetwerk - zullen dan worden uitgerold over het volledige grondgebied. Het studiebureau Vectris leidt dit project in goede banen.

Hoe gaan we te werk?

We laten ons hierin adviseren door bewoners. Tijdens het eerste overleg brengt een burgerpanel de knelpunten en de kwaliteiten in kaart. Tijdens een tweede overleg, overlopen we de mogelijke maatregelen met vragen als Waar kunnen we een straat enkelrichting maken? Waar zou een fietsstraat een goed idee zijn? Op basis daarvan werkt het studiebureau verschillende scenario’s uit. Die bespreken we samen op de derde participatieavond. We sluiten af met een infomarkt voor alle burgerpanels op 15 januari 2020, doorlopend tussen 16 en 20 uur in de raadzaal. Dan zullen de ontwerpplannen voor alle deelgemeenten worden getoond.

Wil je graag deelnemen aan een burgerpanel? Stel je dan kandidaat door te mailen naar verkeer@zemst.be. Voor iedereen van 8 tot 108 jaar, die zich engageert om actief deel te nemen! Draag je liever een steentje bij, zonder deel te nemen aan de burgerpanels? Geef dan je ideeën door aan verkeer@zemst.be.

Waar en wanneer?
  • Burgerpanel Elewijt: op maandagavond om 19 uur in basisschool De Regenboog: 17 juni, 23 september en 25 november.
  • Burgerpanel Eppegem: op woensdagavond om 19 uur in parochiezaal Eppegem: 19 juni, 25 september en 27 november.
  • Burgerpanel Weerde/Zemst: op maandagavond om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis: 24 juni, 30 september en 2 december.
  • Burgerpanel Hofstade: op donderdagavond om 19 uur in de parochiezaal Hofstade: 19 september, 10 oktober en 21 november
Verslagen eerste participatieronde:
Verslagen tweede participatieronde:
Verslagen derde participatieronde: