Project Humbeeksebaan e.a. i.s.m. Aquafin

Aquafin plant in 2023 de aanleg van gescheiden riolering in de Humbeeksebaan tussen de Halvesteenstraat en waterzuivering Zemst-Larebeek.
 
De gemeente Zemst koppelt daar gemeentelijke rioleringswerken aan vast in de Larestraat, Laremolenweg, Spiltstraat en Vekeputtenweg.
 
De gemeente wil meteen ook veilige fietspaden aanleggen in de Humbeeksebaan. Het traject maakt deel uit van het bovenlokaal fietsnetwerk van de provincie.
 

Update: Het fietspadendossier is goedgekeurd door de projectstuurgroep. De projectstuurgroep begeleidt projecten in uitvoering van het mobiliteitsbeleid en de basisbereikbaarheid. Het fietspadendossier is vervolgens door het college goedgekeurd mits aanpassingen.

Het college heeft de dienstverlening communicatie van Aquafin goedgekeurd om de langswoners van het gemeentelijk deel samen met het bovengemeentelijk deel gezamenlijk te kunnen informeren over de toekomstige werken.

Vragen of opmerkingen? Gebruik het contactformulier op de website:  www.zemst.be/form-Vragen-over-wegenwerken.