Project herinrichting sportpark Hubert Van Innis

Wat gaat er gebeuren?

De gemeente Zemst gaat het sportpark aan de Driesstraat in Elewijt herinrichten.

Sportpark Hubert Van Innis wordt een groene oase met veel planten en bomen waar tal van verenigingen hun sportinfrastructuur hebben, maar waar er in het park ook plaats is om te ontspannen en spelen.

Het gehele park wordt een prachtig geheel waar voetgangers en fietsers veilig kunnen vertoeven. Autoverkeer zal naar de randparkings worden geleid.

Het standbeeld van ‘Hubert Van Innis’ krijgt een centrale plek in het park.

Werken

De werken bestaan uit 3 fases:

  • Fase 1: archeologisch onderzoek en afbraak wielerpiste - UITGEVOERD
  • Fase 2: aanleg nieuw kunstgrasveld - UITGEVOERD
  • Fase 3: herinrichting park + aanleg parkeerplaatsen

De wielerpiste werd afgebroken en vervangen door een nieuw kunstgrasveld voor de voetbal.

De hondenschool en het jeugdhuis kregen een definitieve plek in het park en bouwen gezamenlijk een nieuw gebouw.

Het gehele park wordt heringericht en ook de parkings aan de rand worden aangepakt.

Benieuwd hoe het eruit zal zien? Kijk even op het plan in bijlage onderaan deze pagina. 

Planning

In de week van 5 februari 2024 start aannemer L. Janssens met de werken van fase 3.

De werken zijn zowel binnen het park als aan de Diependaalstraat.

De planning voorziet dat de meeste werken in de zomer van 2024 zijn afgerond. Het groen aanplanten zal waarschijnlijk pas in het najaar kunnen gebeuren. Dit alles is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

De aannemer werkt vanaf de buitenkant van het sportpark naar het midden toe. Onder voorbehoud de planning:

  • Februari – april: aanleg parking Diependaalstraat
  • Februari – maart: afbraak oude kantine KACEZ
  • Maart - mei: afvoer grond naast voetbalveld + aanleg grachten + aanleg betonnen paden achter Budohal (afhankelijk van toegankelijkheid terrein door grondwater)
  • April – juni: aanleg grachten + aanleg betonnen paden kant Tervuursesteenweg (afhankelijk van toegankelijkheid terrein door grondwater)
  • Mei - juli: aanleg finse piste + plaatsen speeltoestellen, zitbanken, fitnestoestellen
  • Juni: aanleg dreef tussen Curling en Budohal
  • Najaar 2024: aanplanting bomen, struiken, bloemen

Deze planning is steeds afhankelijk van de weersomstandigheden.

Door de vele regen in de voorbije maanden, lopen alle werven in Vlaanderen vertraging op.

Bereikbaarheid

Voor ieders veiligheid tijdens de werken kan een deel van het park afgesloten worden voor alle verkeer. De eventuele omleidingen worden ter plaatse aangeduid.

Daarnaast zal er tijdelijk minder parkeerplaats zijn aan de Diependaalstraat.

In de Diependaalstraat tussen Driesstraat en Kasteelstraat wordt gedurende de werken eenrichtingsverkeer ingevoerd. In het deel Diependaalstraat tussen Kasteelstraat en Tervuursesteenweg wordt parkeerverbod ingesteld.

Hou er dus rekening mee dat als je met de wagen komt je de komende maanden iets verder zal moeten parkeren. Je kan parkeren in de Driesstraat, Tervuursesteenweg en Wippendries.

Tip: kom zoveel mogelijk te voet of de fiets.

Contact  

Heb je na het doornemen van deze info nog een vraag of een opmerking?
Gebruik dan onze online meldingstool

Wie is Hubert Van Innis?

Deze Elewijtse boogschutter behaalde in 1900 (in Parijs) en 1920 (in Antwerpen) in totaal negen medailles op de Olympische Spelen. Daarmee is hij vandaag nog steeds Belgisch recordhouder.

Om zijn prestaties te eren, kreeg Elewijtenaar Hubert Van Innis in 1947 een borstbeeld langs de Tervuursesteenweg op de grens van Elewijt met Perk.

Hubert Van Innis werd geboren te Elewijt op 24-02-1866 en overleed te Schaarbeek op 25-11-1961.

Reeds uitgevoerd

Fase 3 – omgevingsaanleg park

03-05-2024: Na de nodige proeven kunnen de eerste 2 parkingvakken aan de Diependaalstraat opengezet worden. De finse piste en plantvakken aan de Diependaalstraat krijgen vorm.

19-04-2024: Er zijn stilaan enkele droge dagen. De aannemer heeft heel wat uren en dagen gewalst om de fundering genoeg draagkrachtig te maken. De kasseien voor de parkings kunnen geplaatst worden.

08-04-2024: door de regen van de laatste maanden hebben alle werven vertraging, zo ook deze werf. Het grondwater staat zo hoog dat de fundering niet stabiel is. Hierdoor kunnen de parkeerplaatsen niet afgewerkt worden. De aannemer bereidt ondertussen al de volgende vakken voor.

21-03-2024: de aannemer is volop bezig aan de parkings langs de Diependaalstraat. Achter het nieuwe voetbalveld werd de grote berg aarde weggehaald en werd de ligging van het nieuwe wandelpad uitgezet. De oude kantine van hondenschool KACEZ werd afgebroken.

14-02-2024: de aannemer is gestart met de aanleg van de parking aan de Diependaalstraat.

Fase 2 – aanleg kunstgrasveld

27-09-2023 - De laatste werken worden uitgevoerd aan het veld.
Zodra de verlichting is geplaatst, kan het veld definitief goedgekeurd worden door de voetbalbond.

Tussen de kantine en het nieuwe veld werd de versleten tegelverharding vervangen door asfalt. Het hoogteverschil wordt opgevangen met brede treden waarop de toeschouwers kunnen staan.

Het veld krijgt moderne dug-outs met een digitaal scorebord.

De zone tussen het bestaande veld en het nieuwe wordt aangepast zodat het een mooi geheel wordt.

Rondom het veld komt een verharding zodat toeschouwers de matchen goed kunnen volgen.

Het veld wordt voorzien van een drainagesysteem om regenwater vlot te laten aflopen.

19-07-2023 - De aanleg van het nieuwe kunstgrasveld is gestart.

21-06-2023 - De aannemer die het nieuwe kunstgrasveld zal aanleggen staat te popelen. Gezien de vele graafwerken tijdens het archeologisch onderzoek moet de grond echter terug voldoende stabiel gemaakt worden.

Fase 1b – archeologisch onderzoek

06-06-2023 - De archeologen hebben de laatste vierkante meters onderzocht. Het ging over een waterput uit de Middeleeuwen waarvoor ze net iets dieper moesten graven.

We zijn benieuwd wat het voorlopig rapport meldt.

Alle vondsten worden in het labo verder onderzocht en samengebracht in een definitief rapport dat wel 2 jaar kan duren.

19-04-2023 - De archeologen zijn bijna klaar met hun terreinonderzoek. Er werden enkele zeer uitzonderlijke vondsten gedaan.

Op basis van het vooronderzoek werd hier een gebouw verwacht uit de middeleeuwen. Dit werd ook aangetroffen tijdens de opgravingen maar was zeker niet het enige…

Op dag één werden al enkele grafheuvels blootgelegd. Hoe langer de opgraving vorderde, hoe uitgebreider het grafveld werd.

Naast het gebouw met waterput uit de volle middeleeuwen troffen ze een grafveld aan uit het einde van de late-ijzertijd en vooral de Romeinse periode. In totaal werden ongeveer 30 brandrestengraven geregistreerd. Deze graven waren rijk aan vondsten. Er werden meerdere potjes in aardewerk als bijgift meegegeven. In één van de graven troffen ze verbrand glas aan, in een andere kleine fragmentjes glaspasta die afkomstig zijn van een schijffibula uit de 2de-3de eeuw na onze jaartelling. Bij dit grafveld werden niet minder dan negen kringgreppels geregistreerd waarvan enkele eerder een ijzertijd datering kennen, anderen eerder een Romeinse datering.

Maar de kers op de taart kwam er op maandag 17 april aan het licht. Een openlucht heiligdom uit de vroeg-Romeinse periode. Deze structuren zijn zeer zeldzaam in Vlaanderen en zijn al decennialang niet meer aangetroffen. Of het gaat om een heiligdom of een zeer monumentaal grafmonument moet verder onderzoek nog uitwijzen, al lijkt een interpretatie in de richting van een heiligdom zeer aannemelijk.

De archeologen ronden hun graafwerken volgende week af. Verder onderzoek van de vondsten en grond zal in de labo’s gebeuren. We zijn zeer benieuwd wat dit verder onderzoek nog aan het licht zal brengen!

02-03-2023 - Vandaag is de archeoloog gestart met een uitgebreid onderzoek t.h.v. het nieuw aan te leggen voetbalveld.

Ook tennisclub De Wehzel is gestart met de aanleg van 3 padelvelden en een tennisveld.

Fase 1 – afbraak wielerpiste

22-02-2023 - Eind januari is de aannemer gestart met de afbraak van de wielerpiste.

Hondenclub KACEZ en jeugdhuis De Caravan bouwen samen een nieuw clubgebouw achter de curling.

27-01-2023 – Een laatste blik op de wielerpiste alvorens deze wordt gesloopt.

Hondenclub KACEZ heeft zijn nieuwe weide ingericht.