Een melding, een klacht of een voorstel

Ga naar meldingskaart

Melding

Bij een melding gaat het om een gebrek of onvolkomenheid in het openbaar domein.

Alle meldingen over situaties op of langs de wegen kun je doorgeven via www.meldpuntwegen.be. Zoals bv. een gat in wegdek, hoge snelheid, een beschadigd voetpad, defecte openbare verlichting, ongedierte, enzovoort. De melding wordt dan automatisch doorgegeven naar de juiste wegbeheerder.

Sluikstorten melden kan via: www.incovo.be/sluikstort

Gebreken of onvolkomenheden op het openbaar domein, die niet langs de weg voorkomen (bv. in een openbaar gebouw), kun je doorgeven via onderstaande meldingskaart.

Een zeer gevaarlijke situatie of een probleem dat de veiligheid ernstig in het gedrang brengt, meld je het best onmiddellijk op het noodnummer 101.

Klacht

We spreken van een klacht wanneer een handeling of prestatie van een gemeentelijk ambtenaar of politicus:

  • niet op de gebruikelijke manier werd afgehandeld;
  • niet correct werd uitgevoerd;
  • of helemaal niet werd uitgevoerd.

Enkele voorbeelden om dit te verduidelijken:

  • een inwoner ontvangt een factuur voor buitenschoolse kinderopvang van zijn zoon, terwijl het kind daar niet aanwezig was;
  • een inwoner vraagt aan het loket informatie over een bepaalde subsidie. De loketmedewerker is niet voldoende op de hoogte en geeft foutieve informatie. De inwoner loopt hierdoor de subsidie mis;
  • een bezorgde inwoner meldt dat er een gat is in het wegdek. Hij krijgt te horen dat het euvel zo snel mogelijk verholpen zal worden. Na enkele weken is het gat er nog steeds en wanneer hij opnieuw contact opneemt met de gemeente, blijkt dat zijn melding nergens genoteerd werd.

Het volledige klachtenreglement vind je hier.

Voorstel

Met voorstellen kan je mogelijke verbeteringen aan bijvoorbeeld de werking van ons lokaal bestuur, de inrichting van de openbare ruimte of de dienstverlening in het algemeen, doorgeven.

Ga naar meldingskaart