Warme maaltijden

OPGELET! Belangrijke informatie n.a.v. coronacrisis

Worden mijn warme maaltijden nog aan huis gebracht?

Ja, je warme maaltijden worden nog steeds aan huis gebracht. Onze chauffeurs dragen handschoenen. Hou je aan de algemene richtlijnen omtrent het Corona-virus in je contacten met je chauffeur.

De dienst warme maaltijden brengt vers bereide schotels vanuit de keuken van het Woonzorgcentrum Releghem naar je thuis. De levering gebeurt iedere weekdag tussen 10.30 en 13.30 uur. Voor zaterdag is een koude schotel verkrijgbaar. Een maaltijd bestaat telkens uit soep, een hoofdgerecht en een dessert. Er wordt rekening gehouden met bepaalde diëten, op medisch voorschrift.

Voor wie?

  • Mensen die niet of onvoldoende in staat zijn om zelfstandig een warme maaltijd te bereiden, wegens hun leeftijd, medische redenen of bijzondere sociale omstandigheden, kunnen via de thuisdiensten warme maaltijden bestellen.

Bedrag

  • De prijs per maaltijd varieert naargelang het inkomen van de cliënt en kan jaarlijks herzien worden.

Wat meebrengen

  • een medisch attest van uw huisarts of behandelend arts
  • meest recente belastingaanslagbiljet
  • eventueel het attest voor erkenning van handicap met vermelding van het aantal punten (minimum 7 punten of 33%). 

Meer info

Voor informatie en aanvragen van maaltijden maak je steeds een afspraak. 

Voor het afbellen van maaltijden of doorgeven van wijzigingen kan je terecht bij de verantwoordelijke op het nummer 015 61 85 13 of 015 62 71 40.