Investeringssubsidie

De gemeente Zemst wil inzetten op kwaliteitsvolle vrijetijdsinfrastructuur en verleent hiervoor binnen de perken van de hiervoor voorziene kredieten investeringssubsidies aan erkende aan erkende jeugdverenigingen, culturele verenigingen of sportverenigingen.

De subsidie kan verkregen worden voor allerhande werken aan de gebouwen/lokalen van de verenigingen. Gaande van nieuwbouwwerken, renovatie, aanbouw of verbouwingswerken.

Aanvragen tot het bekomen van de investeringssubsidie kunnen tot eind juni schriftelijk of digitaal ingediend worden bij de gemeente Zemst, De Griet 1, 1980 Zemst aan de hand van het daarvoor voorziene aanvraagformulier.

Let op: een dossier wordt pas in behandeling genomen wanneer het aanvraagformulier volledig is ingevuld, alle gevraagde documenten en informatie correct werden overgemaakt en het aanvraagformulier voor ontvangst geregistreerd werd door de bevoegde dienst. De datum waarop hieraan voldaan is, geldt als ontvangst – en opvolgingsdatum. Het aanvraagformulier dient ingevuld en ondertekend te worden door een meerderjarig persoon.

De ingediende dossiers worden vanaf 1 september beoordeeld met het oog op het toekennen van subsidies in het daaropvolgend budgetjaar.

Verenigingen die extra begeleiding nodig hebben bij de samenstelling van het dossier, dienen tijdig contact op met het team Vrije Tijd van de gemeente Zemst.

De voorwaarden vind je terug in het subsidiereglement voor investeringssubsidie aan erkende Zemstse verenigingen.