Afval en recycleren

Ophaling, recyclage

Meer informatie over selectieve ophaling van afvalstoffen, de ophaalkalender en het recyclagepark, vind je op de website van INCOVO en in het algemeen zonaal politiereglement.

Glasbollen

Over heel Zemst staan er verschillende glasbollen. Een overzicht vind je hier (klik in het menu aan de linkerzijde op 'glasbollen).

Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 12 juni 2020 keurde de Vlaamse Regering een addendum aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Deze wijziging betreft een aanpassing van hoofdstuk 10 over de doelstellingen zwerfvuil tegen 2022 en is een vervolg van de wijziging van 2019.

Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen, alsook het volledig Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages en het verslag vindt u op:

Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Composteren, zelf kringlopen

Wat kan gecomposteerd worden en wat niet? Mag ik eierschalen, citroenschillen en koffiefilters in de compostbak gooien? Een antwoord op deze vragen vind je in de meest recente VLACO-lijst van al dan niet composteerbare materialen.

En wat dacht je van kippen als afvalverwerkers? Je verneemt er alles over in de VLACO-brochure 'Kippen houden in de kringlooptuin'.

Ruim 30 % van de inhoud van onze restafvalzakken bestaat nog steeds uit tuin- en keukenafval. Het scheiden van deze fractie van het 'echte' restafval heeft nochtans grote voordelen, zowel voor het milieu als voor je portemonnee. Composteren van keuken- en tuinafval levert een humushoudend product op met vele nuttige toepassingen. Composteren vraagt weinig werk: af en toe beluchten, en de natuur doet de rest. Je kan de informatiebrochure over composteren gratis krijgen bij team Omgeving - Milieu. Surf naar www.vlaco.be voor meer info over composteren.

Compostvaten en -bakken

Inwoners van Zemst kunnen bij de gemeente een compostvat of een compostbak kopen.

Met het compostvat (inhoud ±290 liter) kan je keukenafval en kleine hoeveelheden tuinafval composteren. Zet het bij voorkeur op een plaats in de ochtendzon voor een ideale opname van warmte. Plaats het op enkele tegels of een houten palet zodat het overtollige vocht kan wegsijpelen. Een compostvat kost € 10.

Om grotere hoeveelheden tuinafval te composteren, is een compostbak meer geschikt. Een compostbak bestaat uit een module van twee aan elkaar bevestigde bakken, elk ongeveer één kubieke meter. Een compostbak kost € 40.

Je kan je compostvat/compostbak bestellen, betalen en afhalen bij het team Openbare Ruimte, Houtemsestraat 26, 1980 Eppegem. Betalen doe je contant en liefst met gepast geld.

Mulchmaaier

Particuliere gezinnen en verenigingen kunnen voor de aankoop van een mulchmaaier een premie van 10% op de aankoopprijs krijgen bij Incovo (maximaal € 100 per dossier). De mulchmaaier voldoet aan de wettelijke geluidsnormen, kan standaard mulchmaaien, en is overeenkomstig het CE-label. Download het aanvraagformulier op www.incovo.be of vraag ernaar bij het gemeentelijke team Omgeving - Milieu.
De subsidiereglementen van INCOVO lopen in samenwerking met de plaatselijke handelaars en tuincentra. De details van de subsidiereglementen én aanvraagformulieren kan je bij hen bekomen.

Herbruikbare luiers

Vele ouders weten het uit ervaring: een baby produceert in de eerste levensjaren veel, heel veel afval. Wie alle luiers gedurende die jaren op een hoop zou bewaren, zou eindigen met een berg van 1,5 ton luierafval. In de vijf gemeenten van INCOVO zorgt dit samen voor een jaarlijkse luierberg van 700 ton.

Sinds enkele jaren bestaat er opnieuw een kwaliteitsvol alternatief voor de wegwerpluier. De nieuwe generatie katoenen luiers combineert het comfort van de wegwerpluier met de voordelen van de vroegere, katoenen luiers.

De moderne katoenen luier zorgt voor een hoger draagcomfort voor de baby, en geeft door het gebruik van natuurlijke stoffen minder aanleiding tot allergische reacties of uitslag. Door de inlegdoekjes (die wel in de vuilniszak moeten) is het wassen en drogen van de luiers erg gemakkelijk.

Een startpakket herbruikbare luiers kost ongeveer € 200. Alle latere kosten voor de aankoop van wegwerpluiers vallen dan wel weg. Om ouders die kiezen voor het afvalarme alternatief een duwtje in de rug te geven, geeft INCOVO een subsidie tot € 100 aan alle ouders binnen de INCOVO-gemeenten die kiezen voor herbruikbare luiers.

Het aanvraagformulier voor de subsidies kan je terugvinden op de website van Incovo. Een ingevuld formulier, attest van gezinssamenstelling en kopie van de factuur op naam volstaan.

Ophaling asbestplaten

Asbest is een zeer gevaarlijke stof die kanker kan veroorzaken. Asbestvezels komen vrij door beschadiging. Die vezels zijn zo fijn dat ze door de lucht blijven zweven en zich zeer gemakkelijk verspreiden. 

Om die reden voert Incovo vanaf dit najaar strengere veiligheidsnormen in rond de aanvoer van asbesthoudende materialen naar het recyclagepark.
Tegelijk wordt er ook een dienstverlening aangeboden waarmee je tegen een lage prijs asbestplaten veilig aan huis kan laten afhalen.

Meer info op de website van Incovo.

Inventarisatie en sanering asbestproductieafval

Wat is asbestproductieafval?
In de ruime regio Kapelle-op-den-Bos en Willebroek werd vroeger asbestproductieafval van de voormalige asbestverwerkende bedrijven veelvuldig gebruikt als ophogings- of verhardingsmateriaal. Ondanks het verbod op de productie van asbestcement in 1998 treffen we vandaag nog wijd verspreid asbestproductieafval aan in opritten, bermen, nutsleidingentracés, putten, dijken, waterbodems en veldwegen. Asbestproductieafval bestaat uit:

  • asbestcementplaatjes die vrijkwamen bij de productie van leien en platen;
  • asbestcementdraailingen (freesresten);
  • asbestcementslib.

Indien je denkt dat asbestcementdraailingen gebruikt werden op je terrein, contacteer je best OVAM. Asbestafval na onzorgvuldige sloopactiviteiten beschouwen we niet als asbestproductieafval.

Actieplan asbestafbouw

Vorig jaar werd het finale beleid rond het Actieplan Asbestafbouw goedgekeurd. Op die manier wil de regering tegen 2040 Vlaanderen 'asbestveilig' maken.

Momenteel is er nog zo’n twee miljoen ton asbest in Vlaanderen aanwezig. Om de Vlaming goed en op een voor iedereen verstaanbare manier te informeren over asbest, werd asbestinfo.eu opgericht. Asbestinfo.eu tracht een antwoord te bieden op alle vragen die een burger zich kan stellen rond asbest.