Stedenbouwkundige verordening

Wat is een stedenbouwkundige verordening?

Een stedenbouwkundige verordening legt bijkomende regels vast over de wijze waarop gebouwd kan worden. Deze verordening vormt een aanvulling op de regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en geldt in heel Vlaanderen, de provincie of de gemeente.


Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

De stedenbouwkundige verordening van de gemeente Zemst legt stedenbouwkundige voorschriften op die specifiek van toepassing zijn op het grondgebied van de gemeente Zemst. De verordening legt onder meer bijkomende stedenbouwkundige voorschriften op inzake verkavelingen, bouwwerken en constructies, publiciteitsinrichtingen, zonneschermen en luifels. De gemeentelijke verordening brengt een klaar en duidelijk overzicht omtrent de mogelijkheden op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening binnen de gemeente Zemst. Naast deze verordening kunnen nog andere voorschriften van toepassing zijn op een perceel, zoals bijvoorbeeld verkavelingsvoorschriften. Neem hiervoor contact op met team Omgeving.