Belasting op het aansluiten op de openbare riolering

De bouwheer of eigenaar van de woning of het gebouw is verplicht zijn riolering aan te sluiten op het openbare rioleringsnet. Hiervoor betaalt u een belasting.