Kopie van een archiefdocument

Je kan van een archiefdocument een kopie aanvragen.

Voorwaarden

Het kopiëren beschadigt de documenten niet.

Uitzonderingen

Je kan geen kopieën aanvragen van documenten die auteursrechtelijk beschermd of niet openbaar zijn.