Politiebesluit gouverneur provincie Vlaams-Brabant m.b.t. de verkiezingen van 26 mei 2019

Op zondag 26 mei 2019 trekken we weer met z’n allen naar de stembus.

Er zijn dan verkiezingen van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van het Europees Parlement. Om het rustig en ordelijk verloop van de verkiezingscampagne te verzekeren, vestigt de gouverneur de aandacht op het politiebesluit van 11 maart 2019.

Gepubliceerd op dinsdag 26 maart 2019 14.42 uur