Participatie

Uw mening telt!

Ter voorbereiding van verschillende dossiers en projecten willen wij graag de mening van de Zemstenaar kennen. Op die manier willen we zoveel mogelijk rekening houden met wat onze inwoners denken, hopen en verwachten. Door de coronacrisis werden we gedwongen om een aantal inspraaktrajecten tijdelijk on hold te zetten. Maar die processen zijn ondertussen herwerkt zodat we op een coronaveilige manier verdere participatie kunnen organiseren.

Concreet:

 • Verkeersleefbaarheid
  Van juni 2019 tot januari 2020 organiseerden wij een inspraaktraject over de verkeersleefbaarheid in Zemst. De coronacrisis zorgde voor wat vertraging maar ondertussen wordt er hard gewerkt aan de uitrol van een eerste fase. In de loop van december 2020 en januari 2021 worden de eerste concrete aanpassingen aan de schoolomgevingen doorgevoerd, bv. uitbreiding zone 30 en plaatsing octopuspalen. In de loop van 2021 worden verdere stappen uitgewerkt.
  Info: www.zemst.be/verkeersleefbaarheidsplan, verkeer@zemst.be
 • Z-identiteit
  We gaan op zoek naar de sterktes en zwaktes van de gemeente met de bedoeling onze troeven in de toekomst beter uit te spelen. Aan de hand van workshops en online gesprekken gingen we op zoek naar input over de identiteit van onze gemeente. Vervolgens bekijken we hoe we dit kunnen doortrekken in alles wat we doen en hoe we dit kunnen vertalen naar een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.
  Stand van zaken: workshops en online gesprekken hebben plaatsgevonden en nu wordt alles verwerkt tot een concreet voorstel (doel: voorjaar 2021).
  Info: communicatie@zemst.be
 • Communicatiemonitor
  Samen met onderzoekscentrum Memori polsen we naar het bereik en de waardering van onze communicatie. Zo willen we een beeld krijgen van hoe onze inwoners die ervaren en welke communicatiekanalen er echt toe doen. Hiervoor werden 2 050 Zemstenaren per brief aangeschreven. Ondertussen werd deze bevraging afgesloten.
  Info: communicatie@zemst.be
 • Nevenbestemming kerken
  Hoe zie jij de toekomst van onze kerken? Welke nevenbestemmingen – naast de kerkelijke vieringen – zijn er volgens jou mogelijk voor onze kerkgebouwen? De fysieke brainstormsessies moesten na één geslaagde editie in Elewijt omwille van de corona-uitbraak geannuleerd worden. Maar via de online en papieren bevraging organiseerden we een alternatief. Ondertussen is deze bevraging afgerond.
  Info: omgeving@zemst.be
 • Rubenskasteel
  Gemeente Zemst wil, in samenwerking met Toerisme Vlaanderen, de mening van de inwoners over toerisme leren kennen. Hoe sta je tegenover het toerisme in Zemst? Hoe zie je de toeristische toekomst van Zemst? Ondertussen is deze bevraging afgelopen. Dit participatietraject maakt deel uit van het ORIZ-project (Open Ruimte In Zemst).
  Info: omgeving@zemst.be
 • Zorg en welzijn
  Zijn er onbeantwoorde noden op het vlak van zorg en welzijn of zijn er doelgroepen die we hieromtrent onvoldoende bereiken? Wij willen het weten! Daarom organiseren we in februari 2021 een bevraging via Zemst Info en online via www.zemst.be/zemstzorgt. Deze bevraging is ondertussen afgelopen.
  Info: welzijn@zemst.be 

Participatieplatfom

Bovenop deze bevragingen is er sinds maart 2021 nu ook een online participatieplatform onder de noemer 'Zemst aan Zet'. Lees er alles over en doe mee aan de bevragingen via www.zemst.be/zemstaanzet.